Postzegels schatten voor verzekering

Verzekeringsmaatschappij – Verzekering

VOOR schade

Wil u verzekerd worden voor de waarde, of wil u verzekerd worden voor de vervangingswaarde? Dat is een enorm verschil!
In het tweede geval wordt ook de aankoop kost, materiaal, werkuren enz. in overweging genomen.  Een vrijblijvend eerste gesprek zal dit duidelijk maken.

Verzekeringsmaatschappij HISCOX is hierin gespecialiseerd en werkt (op basis van mijn schatting) met het principe van “Settlement before claim”, zodat er nooit discussie kan zijn over de waarde.

NA schade

Hopelijk doet het zich nooit voor, maar bij waterschade (meest voorkomend), brand of (zeer uitzonderlijk) diefstal kan ik tussenkomen om waardevermindering te berekenen of op basis van lijsten een correcte marktwaarde te berekenen.  Zoals in elk verzekeringsgeval geldt hier : hoe beter gedocumenteerd, hoe eenvoudiger achteraf!

Verder kan ik ook advies geven over papierrestauratie (indien nog mogelijk) van belangrijke stukken.

Referenties :

Lid van APS, FNIP, BBPH, ARGUS.

  • American Philatelic Society
  • Federatie Nationale en Internationale Postzegelhandelaren
  • Belgische Beroepskamer Postzegelhandelaren
  • ARGUS (vereniging van Kunstexperts)

Hoe kan ik u helpen?

Via het contactformulier kan u eenvoudig contact opnemen voor een vrijblijvende schatting.