Postzegels in nalatenschap schatten

Bij de notaris

Een schatting bij nalatenschap of bij verdeling heeft een kostprijs van 200 euro (+BTW)  en kilometervergoeding naar notariaat of klant.

Als expert lid van ARGUS wordt mijn schatting aanvaard bij verdeling of aangifte van een erfenis.

Enkele specifieke opmerkingen bij nalatenschappen :

Breng zo snel mogelijk de postzegels naar een veilige plaats, laat deze nooit in het lege huis van de verzamelaar staan.

U zal vermoedelijk gecontacteerd worden door mensen die de verzamelaar “kenden”, met de vraag om de collectie nog eens te mogen zien.  Of nog erger : die u gaan helpen om de verzameling “uit te tellen”.  Alleen wordt er meestal gevraagd om de collectie dan mee te geven.  U kan vermoedelijk al raden wat er dan gebeurt…..  Helaas spreekt ik uit ervaring, dit valt jammergenoeg heel vaak voor.

Frequent wordt ook gevraagd of het mogelijk is om een verzameling te verdelen.  Ik ga daar graag op in, maar het is belangrijk om te weten dat dit héél moeilijk is en dat er keuzes zullen moeten gemaakt worden.  Perfect verdelen is onmogelijk.

Bekijk zeker ook even de vaakgestelde vragen op deze site!

Op deze pagina kan u meer informatie vinden over de postzegel begrippen.
Beëdigd Gerechtsdeskundige, opgenomen in nationaal register voor gerechtsdeskundigen met het identificatienummer EXP13805726
Hoe kan ik u helpen?

Via het contactformulier kan u eenvoudig contact opnemen voor een vrijblijvende schatting.