Certificaat van echtheid

Een certificaat van echtheid wordt uitgereikt voor elke zegel waarover twijfel kan zijn.

Dit is een blaadje papier, meestal A5 formaat, met daarop de informatie van de keurder, een afbeelding van de zegel, een beschrijving van de zegel en de handtekening van de keurder (of keurders).

Deze twijfel kan gaan over echtheid of over kwaliteit.

Echtheid :

Sommige zegels werden frequent vervalst.  Soms omdat ze moeilijk te vinden waren, soms omdat ze van (heel) hoge waarde waren.  Een mooi voorbeeld is de nr 37 van België : rond de jaren 1900 was 5 Bef héél veel geld.

Een certificaat zorgt er voor dat er geen discussie kan zijn over echtheid.

Kwaliteit :

Een beoordeling van kwaliteit komt vaak voor : is een zegel gerepareerd? is de zegel voorzien van originele gom? is de zegel hergomd?
Al deze zaken hebben een grote invloed op de waarde van de zegel

Hoe kan ik u helpen?

Via het contactformulier kan u eenvoudig contact opnemen voor een vrijblijvende schatting.

Een certifcaat kan/mag ik zelf niet uitgeven, daarvoor zijn er in België 2 instanties mogelijk, waarmee ik u met plezier zal in contact brengen of u zal in begeleiden.

Een certificaat wordt uitgegeven tegen een (vooraf afgesproken kostprijs).  Dit is minimaal 25 euro, en kan oplopen tot een honderdtal euro voor uitzonderlijke stukken.

Dit is echter de beste investering die u kan doen.  Niet alleen betaalt een koper met de glimlach de kostprijs van dit certificaat, er is ook geen enkele discussie meer en dit vertaalt zich natuurlijk in een hogere te bekomen prijs.

U kan me contacteren voor het bekomen van certificaten voor Belgische zegels, maar ook voor buitenlandse zegels.

Een veelvoorkomende vraag is : wat als de keurmeester beslist dat de zegel vals is?  Wordt deze dan vernietigd of wordt er een aanduiding op gemaakt?

Het antwoord op die vraag is nee : u krijgt de zegel altijd ongeschonden terug.